بایگانی برچسب ها: سکندری

سد اسکندرری

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سد اسکندری نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سد سکندری شرح مکان جغرافیایی: سد اسکندری/ سکندری از این سد افسانه ای تنها در داستان اسکندر یاد شده است ذیل «گفتار اندر ساختن اسکندر سد یأجوج و مأجوج را» طی ۷۲ بیت […]