بایگانی برچسب ها: سپنجاب

سپنجاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سپنجاب نام فعلی مکان جغرافیایی :  ولایت اسپیجاب اکنون جزء کشور قزاقستان است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سپیجاب شرح مکان جغرافیایی: سپنجاب یا سپیجاب که ایرانیان آن را اسپیجاب و اعراب اسفیجاب هم خوانده اند، نام شهر و خرده ولایتی از آنِ ایرانیان و فارسی زبانان […]

چاچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چاچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  ولایتی در ساحل راست سیر دریا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چاج / چاچ : خالقی گاه آن را چاج ضبط کرده ولایتی مشهور در ساحل راست سیر دریا یا ،سیحون گل زریون در حد فاصل فرغانه تا […]