بایگانی برچسب ها: سوریه

قالانیقوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قالانیقوس / قالینیوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر رقه در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قالینیوس، قالینوس، کالینیکوس شرح مکان جغرافیایی: قالانیقوس قالینیوس دژی بوده است در جنوب شرق ،روم میان آرایش روم یا دورا – اوراپوس در ساحل رود فرات و انطاکیه واقع […]

حلب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلب نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر حلب در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلب همان شهر نامی کشور کنونی سوریه است که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراسپ و بعد هم در پادشاهی […]

حصار سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر […]

انطاکیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : انطاکیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری به این نام هم اکنون در کشور سوریه وجود دارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: انطاکیه از شهرهای مهم و باستانی روم واقع در جنوب آن و هم مرز با شام سوریه کنونی بوده است. انطاکیه فعلی […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]

شام

شام: غرض سرزمینی کهن در غرب قارۀ آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه در حد فاصل روم شرقی و مصر و عراق است، که اینک عمده آن شامل کشور سوریه و نیز لبنان است. در ادوار تاریخی شامل سوریه، لبنان، بخش بزرگی از اسرائیل و اردن، و بخش هایی از شمال جزیره العرب بوده است. […]