بایگانی برچسب ها: سنجه یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – سنجه

ز دیوان به پیش اندرون سنجه بود – که جان و تنش زان سخن رنجه بود نام : سنجه ریشه و معنای نام سنجه : کوتاه شده سپنجکره یا سپنجغره در پهلوی spanjarus(سپنجروش) یکی از دیوان خشکسالی است محل مرگ سنجه : در مازندران بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : […]