بایگانی برچسب ها: سلم

نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش مدت زمان فایل صوتی : سی و نه دقیقه توضیحات :«سلم» و «تور» و «ایرج» سه پسر فریدون‌اند. سلم، برادر مهتر؛ تور، برادر میانی و ایرج، برادر کهتر است. نام مادر سه پسر را تنها فردوسی و به پیروی از او، مجمل‌التواریخ یاد می‌کند. […]

شخصیت های شاهنامه – سلم

نخستین به سلم اندرون بنگرید – همه روم و خاور مراو را سزید نام : سلم نام سلم به زبان اوستایی : سلم که از واژه اوستایی sairama گرفته شده‌ است محل تولد سلم : آمل محل مرگ سلم : در میدان نبرد بدست منوچهر دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای […]