بایگانی برچسب ها: سرکلاته مازندران

تمیشه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمیشه نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرکلاته مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تمیشه بنا بر متن شاهنامه تمیشه از زمره اولین مراکز حکومتی کشور ایران و دومین اقامتگاه فریدون بوده .است وی ابتدا در شهر آمل طبرستان ساکن بود و بعد مرکز حکومت […]