بایگانی برچسب ها: ستاباد اردشیر

ستاباد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ستاباد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: ستاباد اردشیر یکی از شش شهر یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی بنا کرده است این شهرها عبارت بوده اند از خره اردشیر، اورمزد اردشیر، رام اردشیر، برکه اردشیر، شهری در […]