بایگانی برچسب ها: ریخت شناسی

بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ)

عنوان: بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ) نویسندگان: مسعود روحانی /  محمد عنایتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شمارۀ […]

ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون

عنوان: ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون نویسند‌گان: دکتر خاور قربانی /  کیوان گورک سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب […]