بایگانی برچسب ها: دقیقی

شاهنامه دقیقی

عنوان : شاهنامه دقیقی نام صاحب اثر:  ابومنصور محمد دقیقی تاریخ نگارش:  ۳۶۵ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: ابومنصور محمد دقیقی است که نخست در دربار (( ابوالمظفر امیر چغانیان )) بوده و به کیش زردتشتی گرایش داشته و بخواست ابومنصور عبدالرزاق حکمران طوس و نیشابور بنظم شاهنامه پرداخته […]

شاهنامه ابومنصوری

عنوان : شاهنامه ابومنصوری نام صاحب اثر:  به دستور ابومنصور عبدالرزاق و به کوشش ابومنصور معمری و چهار تن از اندیشمندان تاریخ نگارش:  ۳۴۶ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: چهارمین شاهنامه پارسی دری  شاهنامه نثر ابومنصوری (قرن ۴ هجری) است، که مقدمه آن بنام «مقدمه قدیم شاهنامه» شهرت و […]

نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه

عنوان: نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه نویسنده: مجتبی دماوندی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ شصت و شش، پاییز ۱۳۸۹ چکیده مقاله:  با توجه به اینکه میان نخستین دست نوشته های شاهنامه، با وقات سراینده بزرگ آن فردوسی دویست سال فاصله افتاده است و در […]

نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵ منبع : مجلۀ متن شناسی ادب فارسی (علمی – پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۶، صفحه ۱۱-۳۶ چکیده مقاله […]