بایگانی برچسب ها: داستان یازده رخ

پاریاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پاریاب نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت شمال شرقی افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پاریاب صورت آغازین و فارسی شهری است که معرب آن فاریاب است در فرهنگ نظام در معنی فاریاب آمده است: در سنسکریست پردور گشتن است فارسی محرف […]

برم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برم نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: برم / برمادی / برمادوی- این نام تنها یک بار آن هم در بیتی آشفته آمده است. در داستان یازده رخ وقتی پیران ویسه به گودرز نامه می نویسد و […]

بامیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بامیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بامین، بامی شرح مکان جغرافیایی: بامی بامیان بامین این هر سه نام به شهر و ولایتی تعلق دارد که اکنون آن را به نام بامیان میشناسیم ( برخی از متون بامین را از بامیان جدا دانسته […]

اندرآب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : الماس رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اندراب در نامۀ پیران ویسه به گودرز برای مصالحه بر سر مرزهای ایران و توران که ولایات متعلق به ایران را برمی شمرد، آمده است: دگر طالقان شهر […]