بایگانی برچسب ها: خوزیان

شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ششتر، تستر شرح مکان جغرافیایی: شوشتر: در شاهنامه نام این شهر باستانی ولایت خوزستان (۷ خوزیان، اهواز) تنها به مناسبت احداث پل مجاور آن به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی آمده است ( […]

اهواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اهواز نام فعلی مکان جغرافیایی :   استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آباد بوم، خوزیان، هوریان شرح مکان جغرافیایی: آهواز: در جلدهای نخستین شاهنامه اهواز ولایتی و نه شهری در دوردست غرب ایران زمین تلقی شده است، و این درست است چون اهواز جمع هوز، […]