بایگانی برچسب ها: خوزیان

خرم آباد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرم آباد نام فعلی مکان جغرافیایی : خرم آباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرم آباد شهری بود که شاپور ذوالاکتاف در ولایت خوزیان برای اسیران رومی و نیز کسانی که دستشان قطع شده بود ساخت. وی در آغاز هر سال نو به ایشان […]

اورمزد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اورمزد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  اهواز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اورمزد اردشیر به دعوی اردشیر ساسانی یکی از شش شهر یا شارستانی که وی در طول پادشاهی چهل ساله اش در ایران زمین ساخته شارستان اورمزد اردشیر در ولایت خوزیان خوزستان […]

شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ششتر، تستر شرح مکان جغرافیایی: شوشتر: در شاهنامه نام این شهر باستانی ولایت خوزستان (۷ خوزیان، اهواز) تنها به مناسبت احداث پل مجاور آن به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی آمده است ( […]

اهواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اهواز نام فعلی مکان جغرافیایی :   استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آباد بوم، خوزیان، هوریان شرح مکان جغرافیایی: آهواز: در جلدهای نخستین شاهنامه اهواز ولایتی و نه شهری در دوردست غرب ایران زمین تلقی شده است، و این درست است چون اهواز جمع هوز، […]