بایگانی برچسب ها: خوزان

خوزان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزان نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه معروف بین مرو و مرورود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: خوزان گرچه خوزان نام شهر و خرده ولایتی میان دو ولایت بزرگ مرو و مرورود بوده در شاهنامه از آن به گونه ای مبهم نام برده شده […]

شخصیت های شاهنامه – خوزان

بیک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای نام : خوزان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : خوزان، در شاهنامه نام دلاوری ایرانی است، که در نبرد بزرگ به یاری کیخسرو آمده بود. لیست اشعار : اندر ستایش سلطان محمود