بایگانی برچسب ها: تیز

تیز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تیز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تیز از شهرهای مهم و بندری ولایت مکران در کنار دریای عمان و اقیانوس هند  زره بوده است. از این شهر چند بار در داستان جنگ ،بزرگ هنگام گریز افراسیاب از برابر کیخسرو […]