بایگانی برچسب ها: تورگرد

تور گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تورگرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیداد شرح مکان جغرافیایی: نام دیگر شهر بیداد در ولایت سغد بوده است

بیداد

بیداد: نام دژ- شهری در ولایت سغد بوده که حاکم آن از دست نشاندگان افراسیاب بود و  کافور نام داشت و که غلامان او از گوشت آدم، خورش می ساخته اند. رستم پس از شکست دادن کاموس کشانی و خاقان چین در زمان پادشاهی کیخسرو، و ورود به ماوراء النهر(که از داستان های نامتعارف شاهنامه […]