بایگانی برچسب ها: تمیشه

تمیشه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمیشه نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرکلاته مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تمیشه بنا بر متن شاهنامه تمیشه از زمره اولین مراکز حکومتی کشور ایران و دومین اقامتگاه فریدون بوده .است وی ابتدا در شهر آمل طبرستان ساکن بود و بعد مرکز حکومت […]

ساری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ساری نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر ساری مرکز استان مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ساری از این شهر نامی و کهنسال شمال ایران حدود بیست بار در شاهنامه نام برده شده که همه جا هم غرض تنها یک شهر و مکان است. […]