بایگانی برچسب ها: تلفظ نام گستهم

شخصیت های شاهنامه – گستهم (نوذر)

بشد طوس و گستهم با او به هم – لبان پر ز باد و روان پر ز غم نام : گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گستهم : نوذر توضیحات شخصیت : گستهم و توس […]

شخصیت های شاهنامه – گستهم

چو گرگین و چون زنگهٔ شاوران – چو گستهم و خراد جنگ‌آوران نام : گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گستهم : گژدهم خواهر گستهم : گردآفرید توضیحات شخصیت : گستهم پسر گژدهم، از او زمانی که سهراب به ایران لشکر کشیده یاد شده و فردوسی او […]