شخصیت های شاهنامه – گستهم (نوذر)

بشد طوس و گستهم با او به هم – لبان پر ز باد و روان پر ز غم

نام : گستهم

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر گستهم : نوذر

توضیحات شخصیت :

گستهم و توس پسران نوذر پادشاه ایران که پس از قتل نوذر بدست افراسیاب پورپشنگ بزرگان ایران هیچ‌یک از ایشان را برای جانشینی تاج و تخت ایران شایسته ندانستند.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۵

پادشاهی نوذر – بخش ۶

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

پادشاهی زوطهماسپ

قبلی «
بعدی »