بایگانی برچسب ها: تلفظ نام هرمزد

شخصیت های شاهنامه – هرمزد

نام : هرمزد چهارم نام هرمزد در شاهنامه : هرمزد محل تولد هرمزد : تیسفون محل مرگ هرمزد :  تیسفون توسط ویستهم و بندوی ابتدا کور و سپس کشته می شود. دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد لقب های هرمزد : […]