بایگانی برچسب ها: بینالود

چشمه سو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چشمه سو نام فعلی مکان جغرافیایی :  چشمه سبز در ارتفاعات کوه های بینالود بین طوس و نیشابور نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: یکی از پدیده های شگفت و دریاچه های مقدس ایران زمین بوده است. این چشمه که دریاچه مانندی جوشان ،است، در […]