بایگانی برچسب ها: بناکث

چاچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چاچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  ولایتی در ساحل راست سیر دریا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چاج / چاچ : خالقی گاه آن را چاج ضبط کرده ولایتی مشهور در ساحل راست سیر دریا یا ،سیحون گل زریون در حد فاصل فرغانه تا […]