بایگانی برچسب ها: بغمنج

گاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گاه نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه مشرف بر دشت طوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس از چند دژ نام رفته که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده و می توانسته محل نگهداری خزائن و […]

بغمنج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُغمِنج نام فعلی مکان جغرافیایی: دژ بوقمچ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: بُغمیج، بَغمُنج، یغمیج، شرح مکان جغرافیایی: در نامه ای که یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس می نویسد از چند دز نام می برد، که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده است و می توانسته […]