بایگانی برچسب ها: برم

برم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برم نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: برم / برمادی / برمادوی- این نام تنها یک بار آن هم در بیتی آشفته آمده است. در داستان یازده رخ وقتی پیران ویسه به گودرز نامه می نویسد و […]