بایگانی برچسب ها: باور

درنگی بر بیتی از شاهنامه

عنوان: درنگی بر بیتی از شاهنامه نویسنده: رسول کردی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دبیرستان‌ها و مراکز پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغ ملک تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب پارسی، شمارۀ نخست، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: چنین به نظر […]