بایگانی برچسب ها: ایلاک

ایلاق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایلاق نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ایلاق در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایلا، ایلاک شرح مکان جغرافیایی: ایلا،  ایلاق، ایلاک: از این خرده ولایت کوهستانی همجوار ،چاچ واقع در ساحل راست و شمال سیر دریا (گل زریون) در شاهنامه به تنهایی نام برده […]