بایگانی برچسب ها: ایران زمین

دشت آزادگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت آزادگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منظور ایران زمین است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب وقتی افراسیاب در کنار جیحون از برابر کیخسرو و سپاه ایران می گریزد بزرگان لشکر ایران به کیخسرو می گویند: شب تیره […]

ایران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایران نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور ایران از آن سرزمین پهناور باقی مانده نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایران زمین / ایرانشهر/ شهر ایران شرح مکان جغرافیایی: ایران ، ایران زمین ، ایرانشهر:  ایران موطن کسانی بوده که طی صدها سال داستانه ای شاهنامه را سامان […]