بایگانی برچسب ها: ایرانشهر

ایران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایران نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور ایران از آن سرزمین پهناور باقی مانده نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایران زمین / ایرانشهر/ شهر ایران شرح مکان جغرافیایی: ایران ، ایران زمین ، ایرانشهر:  ایران موطن کسانی بوده که طی صدها سال داستانه ای شاهنامه را سامان […]