بایگانی برچسب ها: اهورامزدا

بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی

عنوان: بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی نویسند‌ه: دکتر فرازد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ یکصدو هشتاد، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: شاهنامۀ فردوسی روحی یکتاپرستانه دارد و […]