بایگانی برچسب ها: اروند رود

دجله

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دجله نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود دجله در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دجله نام تازی یا عربی اروندرود پهلوی بوده و از این رو شاهنامه از آن تنها دو بار به این نام یاد کرده است. اولین بار در داستان ضحاک […]

اروند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروند/ اروند رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  اروند یا دجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دجله شرح مکان جغرافیایی: اروند/ آروند رود به تصریح شاهنامه اروندرود نام اصیل و ایرانی دجله بوده چنان که در داستان ضحاک آمده است: به اروندرود، اندر آورد روی        چنان […]

فم الاسد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فم الاسد نام فعلی مکان جغرافیایی:محل وارد شدن رودخانه کارون به اروند رود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دهنه شیر، بهمنشیر شرح مکان جغرافیایی: فم الأسد: این نام که به معنی دهان شیر است، گاه برای جاهای مهیب رودهای بزرگ که کشتیرانی در آنها دچار مشکل می […]