بایگانی برچسب ها: اردشیر بابکان

رام اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رام اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، رامهرمز، توج، رامشیر کدام یک است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رام اردشیر یکی از شش شهر یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته است. دگر رام اردشیر است شهری دگر                    کز او بر […]

دیلم و دیلمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دیلم / دیلمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه جنوب کوه های گیلان دیلمان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دیلم ها یکی از اقوام کهن شمال ایران در جوار گیل ها بوده که موطن ایشان را دیلمان میخوانده اند. در شاهنامه نیز دیلم […]

دریای پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  خلیج فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای پارس غرض از این نام که یک بار در شاهنامه ،آمده دریای جنوب ولایت پارس است که همان خلیج فارس کنونی است. در داستان اشکانیان و آغاز خروج اردشیر […]

خره اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خره اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر فیروزآباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خره اردشیر نام یکی از شش شهرستان یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته و در زمان عضدالدوله دیلمی مرکز آن به شهر گور و سپس به فیروزآباد تغییر نام […]

خراد برزین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُراد برَزین نام فعلی مکان جغرافیایی : کاریان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خراد شرح مکان جغرافیایی: غرض از خراد و خراد برزین در دو بیت زیر ظاهراً همان آذر رام خراد و آذر خورنبغ یا فرنبغ در کاریان فارس است که یکی از آتشکده های […]

بوم میشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بوم میشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بوم میشان در پایان پادشاهی اردشیر ساسانی از زبان خود او گوید که وی شش شهر یا شارستان ساخته است که محل پنجمین و ششمین آنها را چنین برمی شمرد […]

برکه اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برکه اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برکه اردشیر یکی از شش شهری بوده که اردشیر بابکان ساخته و تنها یکبار در شاهنامه از آن نام برده شده است. فردوسی این توصیف را درباره اش آورده است […]

اورمزد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اورمزد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  اهواز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اورمزد اردشیر به دعوی اردشیر ساسانی یکی از شش شهر یا شارستانی که وی در طول پادشاهی چهل ساله اش در ایران زمین ساخته شارستان اورمزد اردشیر در ولایت خوزیان خوزستان […]

استخر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : استخر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار جمشید نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اصطخر، اسطخر، سطخر، صطخر شرح مکان جغرافیایی: استخر اسطخر این شهر که از آن به صورتهای استخر اسطخر ،سطخر اصطخر و صطخر در شاهنامه نام برده شده از شهرهای باستانی و مهم […]

گجاران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گجاران نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در نزدیکی شهر بوشهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کجاران شرح مکان جغرافیایی: گجاران: یا کجاران شهری بوده است در کنار دریای پارس یا خلیج فارس که در آغاز پادشاهی اردشیر ساسانی، بنا بر داستان رمزآمیز «کرم هفتواد»، مردم آن […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و نود و یکم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت :شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و نود و یکم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از چهره‌های […]

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

جهرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جهرم نام فعلی مکان جغرافیایی :   جهرم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جَهرُم: از این شهر مشهور ولایت پارس، اولین بار در آغاز آمدن اسکندر به ایران و جنگ دومش با دارا بدین صورت یاد می شود:  جهاندار دارا به جهرم رسید      که […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر بابکان

نخست از سر بابکان اردشیر – که اندر جهان تازه شد داروگیر نام : اردشیر محل تولد اردشیر : اصطخر – پارس محل مرگ : ۲۴۲ میلادی در اصطخر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار اردشیر: نیای پدری از طریق ساسان می رسد به دارا لقب های اردشیر : اردشیر بابکان […]