بایگانی برچسب ها: آرایش روم

انطاکیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : انطاکیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری به این نام هم اکنون در کشور سوریه وجود دارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: انطاکیه از شهرهای مهم و باستانی روم واقع در جنوب آن و هم مرز با شام سوریه کنونی بوده است. انطاکیه فعلی […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم: به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم (درحدود شام، سوریه کنونی) بوده که گنج های […]