بایگانی برچسب ها: آب زره

زره

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زره نام فعلی مکان جغرافیایی :  شامل دریای عمان، بخشی از اقیانوس هند و خلیج عدن و خلیج فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب زره دریای زره شرح مکان جغرافیایی: زره (آب دریا) غرض از زره و آب زره در شاهنامه مطلق دریای بزرگ یا اقیانوس […]