بخش پادشاهی کی‌کاووس – شاهنامه فردوسی

پادشاهی کی کاووس صدو پنجاه سال است. کی کاووس برعکس نصیحت پدر راه دیگر گونه در پیش میگیرد و پادشاهی خودرای، زیاده خواه می شود. روزی کاووس بزمی برپا کرده و می خوشگوار می نوشد. رامشگری دیو زاد، ساز در دست گرفته از شگفتی های دیار مازندران می گوید. کاووس شیفته آن دیار شده عزم تصرف آن را می کند. هرچه بزرگان و بخردان او را نصیحت کرده راه به جایی نمی برد.

دست به دامان زال می شوند زال به دیدار کاووس آمده او را هشدار می دهد که فتح مازنداران را حتی شاهان قبل از تو همچون فریدون و منوچهر هم انجام نداده اند. کاووس به لشگریان و ثروت خود می نازد که شاهان پیشین نداشته اند. در نهایت کی کاووس زال و رستم را تمسخر می کند و از آنها می خواهد در ایران مانده خود با لشگریانش به فتح مازندران می رود. کاووس و لشگریان او وارد مازندران شده و به تخریب و غارت شهر می پردازد خبر به شاه مازندران رسیده و از دیو سپید که حامی مازندران است کمک می طلبد.

دیو سپید به مبازره با کاووس آمده و به جادو متوسل می شود. ابری سیاه بر کل شهر حاکم شده و دنیا تیره و تار می شود. صبح هنگام کاووس شاه و تمامی لشگریان او کور شده و دیگر نمی بینند و اسیر شاه مازندران می شوند. خبر به زال رسیده و رستم را امر می کند برای رهایی شاه کاووس از چنگال دیوان مازندران راهی آن دیار شود و رستم دو راه در پیش دارد یکی راهی طولانی و دیگری راهی کوتاه با عجایب شگفت انگیز زال راه کوتاه را به رستم پیشنهاد می کند. رستم راه کوتاه را بر میگزیند. راهی که در داستان شاهنامه به هفت خوان معروف است.

راهی بس شگفت انگیز و پر رمز و راز که در جای خود بدان می پردازیم. رستم در طول مسیر اولاد یکی از دیوان مازندران را اسیر می کند و او با وعده پادشاهی مازندران راهنمایی رستم می شود. رستم از او می شنود که راه شکستن طلسم دیو سپید چکاندن خون جگر او در چشمان اسیران است. رستم با طی شش خوان در خوان هفتم به نبرد دیو سپید رفته او را می کشد و با خون جگر او چشمان شاه کاووس و سایر اسیران را درمان می کند.

کاووس به ایران آمده طی دو نامه متمادی به شاه مازندران از او می خواهد که تسلیم شود. شاه مازندران نمی پذیرد. ایران و مازندران وارد نبردی می شوند. رستم شاه مازندران را اسیر کرده نزد کاووس برده و به تقدیم می کند.کاووس دستور می دهد او را کشته و سرزمین مازندران را فتح می کند و اولاد را به درخواست رستم بر حکمرانی آن سرزمین منصوب می کند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی کی‌کاووس : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »