نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش

مدت زمان فایل صوتی : سی و نه دقیقه

توضیحات :«سلم» و «تور» و «ایرج» سه پسر فریدون‌اند. سلم، برادر مهتر؛ تور، برادر میانی و ایرج، برادر کهتر است. نام مادر سه پسر را تنها فردوسی و به پیروی از او، مجمل‌التواریخ یاد می‌کند. شهرناز، مادر سلم و تور و ارنواز مادر ایرج، هر دو دختران جمشیدند. شهرناز (شهرنواز) و ارنواز زمانی دراز در مشکوی ضحاک بوده‌اند. در کوش‌نامه مادر سلم و تور، زنی از خاندان ضحاک است.

پیوند سه پسر فریدون با سه خواهر در چند جا آمده است. پدر دختران، پادشاهی تازی یا یمانی است و نامش «بوخت خسرو» و «سرو» یاد شده است. پس از پیوند پسران فریدون با دختران پادشاه یمن، دختران را نام پارسی بخشیدند: همسر سلم را «آرزو» و همسر تور را «ماه» و همسر ایرج را «سهی» خواندند. در یادگار جاماسپی سلم به خواسته و ثروت، تور به جنگ و ستیز، و ایرج به داد و دین گرایش دارند. این گرایش ایرج به سبب فره‌ی کیانی اوست که فریدون از سر خود برگرفت و به سر ایرج نهاد و با این کار، فرزندان ایرج را بر فرزندان سلم و تور سروری بخشید.

 

 

کارگردان : آشا محرابی

ترجمه / اقتباس شنیداری : محمدرضا محمدی نیکو

تهیه‌کننده رادیویی : شهلا نیساری

سردبیر رادیویی : مرضیه رشیدبیگی

افکتور : فرشاد آذرنیا

صدابردار : پیروز صدرایی

بازیگران :مهدی گیاهی , رحمان باقریان , مجید همزه , رضا عمرانی , مجتبی طباطبایی , نورالدین جوادیان , حبیب بختیاری , بیوک میرزایی , مهرخ افضلی

قبلی «
بعدی »