نشست های شاهنامه – دکتر ابوالفضل خطیبی

از اول مهر ماه سال ۱۳۹۶ با حمایت و همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد ، کتابخانه ملی و همراهی استاد ابوالفضل خطیبی سلسه نشست هایی با عنوان ” آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی” به میزبانی کتابخانه ملی برگزار گردید. این سلسله نشست‌ها به پیشنهاد جناب آقای یاسر توکلیان و با پشتیبانی فرهنگی خانم دکتر مریم صادقی ایجاد شده است. امیدواریم بتوانیم تا جلسات انتهایی را به این بخش اضافه کنیم.

عنوان اصلی نشست‌ها: آشنایی با داستان‌های شاهنامه

اولین نشست: اول مهر ماه سال ۱۳۹۶

آخرین نشستِ در دسترس: شنبه دوم شهریور ۱۳۹۸

محل برگزاری: اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

روز و ساعت برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۱۵ تا ۱۷

شرایط شرکت در نشست ها: ورود برای همگان آزاد بوده است و رایگان

تعداد نشست‌های در دسترس: ۷۸ نشست

منبع فایل های صوتی و جلسات: کانال تلگرامی استاد ابوالفضل خطیبی

 

نشست های شاهنامه – دکتر ابوالفضل خطیبی: