نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فارقین

نام فعلی مکان جغرافیایی:  در شرق شهر دیاربکر کشور ترکیه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

فارقین: یکی از شهرهای روم بوده است. در زمان قباد ساسانی، پس از استحکام حکومت و حمله او به روم، مردم این شهر و شهر دیگری به نام مندیا تسلیم وی شدند و قباد آنها را به آیین زرتشتی خواند و برایشان آتشکده ساخت:

وزان پس بیاورد  لشکر  به     روم               شد آن بارۀ او چو یک مهره موم

همی کرد از آن بوم و برخارستان               از او خواست زنهاردو شارستان

یکی  مندیا  و   دگر   فارقین               بیامختشان زند و بنهاد دین

   نهاد  اندر   آن  مرز   آتشکده                    بزرگیّ    نوروز   و   جشن  سده

 ظاهرا شهر فارقین همان میافارقین دوره اسلامی باشد. به نوشته خانم پیگولوسکایا ایرانیان در سال ۵۹۸ میلادی موفق به تصرف مارتیروپول یا میافارقین شدند،آقای خطیبی هم میافارقین را همان مارتیروپلیس خوانده است (یادداشت های شاهنامه، بخش دوم و سوم، بخش سوم، ص ۴۱۵). لسترنج نیز نوشته است:«گویا میافارقین عربی تحریف شده میفرکت (Mayparkath) آرامی با موفرگن Maufargin ارمنی باشد، که یونانیان آن را مارتیروپلیس Martyropolis می گفتند»، وی ضمن این که محل شهر میافارقین را در ساحل چپ یکی از شاخه های فرعی دجله علیا در سرزمین ترکیه کنونی نزدیک به آمد یا مندیا و دیار بکر کنونی نشان داده است و  به نقل از جغرافی دانان به معرفی آن پرداخته است. ابن خردادبه فاصله میافارقین و آمد را پنج فرسخ ذکر کرده و هر دو شهر را از نواحی دیار ربیعه» دانسته است که بر اساس این شواهد شهر میافارقین باید در جنوب شرق کشور ترکیه کنونی در شرق شهر دیاربکر قرار داشته باشد.

قبلی «
بعدی »