شخصیت های شاهنامه – ماهیار ( بهرام گور)

یکی پیر بد نام او ماهیار – شده سال او بر صد و شست و چار

نام : ماهیار

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

فرزندان ماهیار : آرزو همسر بهرام گور

توضیحات شخصیت :

ماهیار گوهرفروش در شاهنامه پدر آرزو همسر بهرام گور است.

لیست اشعار :

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »