شخصیت های شاهنامه – شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم – از ایران بسی شاد و بهری دژم

نام : شاپور

زمان مرگ شاپور : ۳۸۸ میلادی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به نرسی بهرام می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر شاپور : شاپور دوالاکتاف

مادر شاپور : سیتیل هورا

فرزندان شاپور : یزدگرد یکم، بهرام چهارم

توضیحات شخصیت :

شاپور سوم که از ۳۸۳ تا سال ۳۸۸ میلادی فرمانروایی کرد، دوازدهمین شاهنشاه ایران و انیران از دودمان ساسانی بود. شاپور سوم پسر شاپور دوم بود و به جای عمویش، اردشیر دوم، بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. مهم‌ترین دوران فرمانروایی او امضای توافق میان ایران و روم در رابطه با مسئله ارمنستان بود.

گفته شده که او در سخنرانی روز تاج‌گذاری‌اش، اعلام داشته که نیرنگ، آزمندی و زیرپاگذاشتن عدالت را در دربارش تحمل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که اشراف ساسانی این سخنرانی را نوعی کنایه و اعلان جنگ نسبت به خودشان برداشت کرده‌اند.شاپور سوم در ۳۸۸ درگذشت. وی تنها پنج سال حکومت کرد. گفته شده که او علاقه زیادی داشت تا بیشتر وقتش را در فضای آزاد و زیر سایبان بگذراند. در گزارش مرگ او آمده که در یکی از روزهایی که زیر سایبان نشسته بود، شخصی که توسط اشراف ساسانی اجیر شده بود، باعث می‌شود تا سایبان بر روی او سقوط کند و جانش را از دست بدهد. هرچند در شاهنامه افتادن سایبان بر سر شاپور را بر اساس طوفان بیان می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی شاپور سوم

قبلی «
بعدی »