شخصیت های شاهنامه – بهرام گور

کمان را به زه کرد بهرام گور – رانگیخت از دشت آرام شور

نام : بهرام گور

نام های دیگر : بهرام پنجم یا وهرام پنجم

زمان تولد بهرام گور : ۴۰۰ میلادی

زمان مرگ بهرام گور : نامعلوم

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به شاپور سوم

لقب های بهرام گور : شکارگر

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بهرام گور : یزدگرد یکم

مادر بهرام گور : شوشاندوخت

همسربهرام گور : سپینود

فرزند بهرام گور : یزدگرد دوم

توضیحات شخصیت :

بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ایران و انیران از دودمان ساسانی بود که در سال ۴۲۱ میلادی به‌جای پدر، یزدگرد یکم، بر تخت شاهنشاهی ایرانشهر نشست و تا سال ۴۳۸ میلادی سلطنت کرد.

بهرام پسر یزدگرد یکم بود که او را در ابتدا به لخمیان که دست‌نشاندهٔ شاهنشاهی ساسانی بود، سپردند تا تربیت شود. بعد از مرگ یزدگرد، سپاهی از منذر بن نعمان گرفت، به تیسفون آمد و با حل اختلافاتی که با بزرگان داشت و هم چنین شکست دادن خسرو، مدعی حکومت ساسانی، به سلطنت رسید.

در اولین سال حکومتش با امپراتوری بیزانس وارد جنگ شد که این جنگ که زمینهٔ دینی داشت و به دلیل اختلافات مسیحیان و زرتشتیان به آغاز شد. در این جنگ ابتدا رومیان به پیروزی‌هایی رسیدند ولی با رسیدن سپاه منذر به یاری ساسانیان، این نبرد ادامه یافت تا جایی که طرفین نبرد را بی‌حاصل دیدند و معاهده‌ای مبنی بر صلح دینی منعقد کردند، ولی طی نقض قراداد اختلافات آن‌ها شدت گرفت تا با پیشنهاد بهرام صلح دیگری صورت گرفت. پس از بسته‌شدن قرارداد صلح، اهالی دیلم بر سر این مسئله بر ضد بهرام شوریدند اما بهرام آنها را سرکوب کرد. در دوران بهرام حملات هپتالیان از شرق شدت گرفت و او برادرش نرسه را موقتاً بر تخت نشاند و به مبارزه با هپتال‌ها پرداخت و بهرام در این نبرد پیروزی‌هایی به‌دست‌آورد. همچنین، به هندوستان حمله کرد.

ارمنستان از جمله مسائل دیگری که همواره مورد توجه ساسانیان و هم چنین بهرام بوده‌است که مورد کشمکش‌های ایرانیان و رومیان بوده‌است. در دورانی که بهرام درگیر جنگ با اقوام شرقی بود، خاندان اشکانی ساکن ارمنستان این فرصت را مغتنم شمردند و بر ارمنستان چیره شدند، ولی بعد از مدتی در اثر درگیری با ناخارارها تضعیف شدند و ارمنستان بار دیگر جزو ایالات ایران گشت. در دورهٔ بهرام در اثر رفتار خشونت‌آمیزی که با مسیحیان داشت به مهاجرت اجباری آن‌ها منجر شد اما رفتار او با یهودیان کاملاً مسالمت آمیز بود و عده‌ای آن را ناشی از یهودی بودن مادر بهرام می‌پندارند.

بهرام گور از جمله شناخته‌شده‌ترین پادشاهان ساسانیان است که داستان‌های بسیاری را در ادبیات فارسی به او نسبت داده و شعرهای فراوانی را راجع به او سروده‌اند. مرگ بهرام نیز در ادبیات با افسانه پیوند خورده‌است به طوری که در پی شکار گوری به باتلاق فرورفته است. او به شکار گورخر علاقه بسیاری داشت و در تاریخ‌های سنتی آمده‌است که نهایت یک روز در حین شکار گور در باتلاقی فرورفت از دنیا رفت.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۵

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۶

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۱

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۲

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴

پادشاهی بهرام گور – بخش ۹

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۰

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۱

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۲

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۳

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۴

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۵

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۶

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۷

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۹

پادشاهی بهرام گور – بخش ۲۰

پادشاهی بهرام گور – بخش ۲۲

پادشاهی بهرام گور – بخش ۲۵

پادشاهی بهرام گور – بخش ۲۶

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۱

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۳

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۷

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۸

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۹

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۴

قبلی «
بعدی »