شخصیت های شاهنامه – بارمان

یکی ترک بود نام او بارمان – همی خفته را گفت بیدارمان

نام : بارمان

محل مرگ : نبرد دوازده رخ توسط رهام

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان

تبار : به فریدون می رسد…

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر بارمان : ویسه

برادران بارمان : قراخان ، گلباد ، هومان ، پیران ، پیلسم ، لهاک ، فرشیدوَرد

توضیحات شخصیت :

بارمان به همراه هومان، نام دو تن پهلوانان تورانی در شاهنامه است که از طرف افراسیاب مأموریت داشتند که نگذارند در جنگی که احتمالش نزدیک بود سهراب پدرش رستم را بشناسد تا یکی از آن دو تن توسط دیگری هلاک گردد.

در جنگ پشنگ که نتیجه‌اش هلاکت نوذر شاه ایران و تسخیر کشور بود، در حین جنگ رزمی میان بارمان و قباد پسر کاوه‌ آهنگر را در گرفت و قباد در میدان کشته شد. سپس هومان نیز توسط قارن برادر قباد کشته شد.

بعدها در زمان کیکاووس و کیخسرو، بارمان در نبردی تن به تن با رهام روبرو شد گودرز که سپهسالار کیخسرو و پیران سپهسالار افراسیاب در درهٔ میان کوه زیبد و کوه کنابد بودند. در این نبرد سخت بخاطر جلوگیری از قتل‌عام بیشمار از طرفین، تصمیم به جدال تن به تن گرفته شد که بارمان با رهام هم‌نبرد گشت و از او شکست خورده و کشته شد

قرعهٔ پنجم نبرد یازده‌رخ، میان رهام و بارمان افتاد هر دو سواره از جناحین وارد گودال نبرد شدند، هر دو جنگ آزموده پس از تیر باران یکدیگر دست به سنان بردند و بسیار دور هم گشتند سر انجام رهّام نیزه‌ای زد ران بارمان و اسب را به هم دوخت و تُرک سترگ از اسب افتاد. نیزه‌ دوم را بر پشت او زد و از اسب پیروزمندانه پیاده شد سر از تن بارمان جدا کرد.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۴

پادشاهی نوذر – بخش ۶

سهراب – بخش ۶

سهراب – بخش ۱۲

داستان سیاوش – بخش ۵

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »