شخصیت های شاهنامه – بابوی

چو بشنید بابوی گرد ارمنی – که سالار ناپاک کرد آن منی

نام : بابوی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

بابوی به روایت شاهنامه نام یک دلاور ایرانی است. بابوی بهرام چوبین را شایستهٔ پادشاهی دانست و به یاری او پیمان بست.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »