شخصیت های شاهنامه – اولاد

بدان مرز اولاد بد پهلوان – یکی نامجوی دلیر و جوان

نام : اولاد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های اولاد : راهبر رستم در خوان پنجم تا خوان هفتم

توضیحات شخصیت :

نام اولاد، ۲۱ بار در شاهنامه آمده‌است اما هویّتش در متن شاهنامه چندان روشن نیست. همین ابهام متنی به ابهام تصویری منجر شده تا آنجا که خوانندگان از  اولاد از در ذهن دارند تصویری روشن و دقیق نبوده و اولاد را با هویّتی دوگانه در نظر گرفته اند شخصیتی از یک طرف دیو و از طرف دیگر انسان.

عموما بر این باورند که اولاد نام دیوی است که رستم براه هفتخوانش بسته بود و او رستم را رهبری کرد و به جاییکه کیکاوس بسته بود برد و مقام دیو سفید بنمود و بعد کشته شدن دیو سفید و پادشاه مازندران ، رستم او را پادشاهی مازندران داد.

اما اولاد پهلوانی مازندرانی بود که به رستم کمک کرد و دیو نبود.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۰

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

قبلی «
بعدی »