شخصیت های شاهنامه – اهرن

گوی بر منش نام او اهرنا – ز تخم بزرگان رویین تنا

نام : اهرن

معنای اهرن : به معنای شجاع ، دلیر ( کنایه از فردی که در بی باکی بی مثال است )

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : رومی

وابستگان :

داماد قیصر روم که با سومین دختر قیصر روم ازدواج می کند.

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه نام دلاوری قیصر نژاد است که خواستگار دخترقیصر روم بود. شاه (قیصر) روم، برای پذیرش درخواست اهرن و دادن دخترش به او، از وی خواستار کشتن اژدهای کوه سقیلا شد. اهرن با مشورت میرین و راهنمایی هیشوی، گشتاسب (فرخزاد) را پیدا کرد و از او خواست تا اژدها را برای او بکشد. گشتاسب نیز قبول کرد و اژدها را کشت و سپس اهرن جسد اژدها را نزد قیصر برد و به خواستهٔ خویش که ازدواج با دختر پادشاه بود، رسید

لیست اشعار :

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۱

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۲

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »