شخصیت های شاهنامه – اغریرث

از آن پس به اغیرث آمد پیام – که ای پر منش مهتر نیک نام

نام : اغریرث

نام اوستایی اغریرث : نام اغریرث در اوستا اغرارث آمده است

معنای نام اغریرث : گردونه پیشتاز

محل مرگ اغریرث : در آمل توسط برادرش افراسیاب

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : اغریرث فرزندِ پشنگ ، فرزندِ زادشم ،فرزندِ تور ، فرزندِ فریدون …

لقب های اغریرث : رهنما ، هوشمند

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر اغریرث : پشنگ

برادران اغریرث : افراسیاب و گرسیوز

توضیحات شخصیت :

اَغریرَث در اساطیر ایران شاهزادهٔ توران  و پسر پشنگاست. در جنگی که بین ایران و توران درگرفت او موجب آزاد شدن ایرانیانی که به دست افراسیاب برادرش اسیر شده بودند شد. افراسیاب او را در هنگام مجادله‌ای که بین آندو به دلیل آزاد شدن اسیران درگرفته بود کشت.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۴

پادشاهی نوذر – بخش ۱۱

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

پادشاهی نوذر – بخش ۱۳

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۱

 

قبلی «
بعدی »