شاهنامه خوانی – ایرانصدا

  شاهنامه با صدای استاد غلامعلی امیر نوری به پیشنهاد جناب آقای علی دهگانپور و با همراهی و همکاری ایشان در ویکی شاهنامه قرار داده شده است.