عنوان : شاهنامه تفرشی

نام صاحب اثر:  صادق تفرشی

تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری

محل نگارش:

توضیحات اثر و صاحب اثر:

شاهنامه فردوسی : این شاهنامه از شاعری است بنام  آقای صادق تفرشی  که در قرن دهم هجری میزیسته و شاهنامه خود را در ده هزار بیت مبنی بر خلاصه تاریخ ایران از پادشاهی کیومرث تا خلافت و آغاز نهضت ملی ایران سروده است و ارزش ادبی آن در پایه متوسط است و وزن آن در بحر سریع  میباشد .

 

قبلی «
بعدی »