نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندل

نام فعلی مکان جغرافیایی :   مکان دقیقا مشخص نیست شاید شهری در کنار مندل در هند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سندل: ظاهرأ ولایتی نیمه مستقل از هندوستان بوده است. در پادشاهی بهرام گور آمده که چون رای قنوج عزم ملاقات بهرام را کرد هفت شاه دیگر هم او را همراهی کردند که یکی از آنها شاه سندل بود:

یکی شاه کابل دگر سند شاه      دگر شاه سندل بشد با سپاه

  دگر شاه هندل که  بد  نامدار       همان  شاه جندل که بد کامکار

این محل ظاهره قابل شناسایی دقیق نیست ولی احتمال می رود نزدیک مندل در شرق هند بوده باشد.

قبلی «
بعدی »