نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سقیلا

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوهی در جزیزه سیسیل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »