نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سقیلا

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: 

شرح مکان جغرافیایی:

در شاهنامه از دو سقیلا نام برده شده است، یکی کوه سقیلا و دیگری حصار سقیلا، که اولی کوهی آتشفشان در روم و ظاهرا در جزیرۀ سیسیل، و دومی دژ و حصاری در نزدیکی شهر حلب و شمال طرسوس بوده است.

قبلی «
بعدی »