دستنویس کتابخانه چستربیتی در دبلین به نشان Ms.p.158 بیست و پنجم

دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین

عنوان: دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین

نشانی: به نشان Ms.p. 158

تاریخ نگارش: دوشنبه بیست و سوم جمادی الاول ۸۸۵ هجری قمری‌ – سی ویکم ژوییۀ ۱۴۸۰ میلادی

خط نویس: ناشناس

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۹۳ برگ،

تعداد نگاره ها: ۲۵‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

دو صفحۀ نخستین کتاب دارای دو تصویر تمام صفحه‌ای است. پس از آن، مقدمه منثور آغاز می گردد: «سپاس و آفرین خدایرا جل جلاله که این جهان و آن جهان آفرید و ما بندگان را پدید کرد….». این مقدمه همان مقدمۀ کهن است، ولی پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. صفحۀ نخستین مقدمه منثور دارای سرلوحه است و عبارتی هم دارد ولی در میکرو فیلم خوانا نیست. در صفحۀ نخستین متن اصلی دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و در کتبیه لوحه های بالا و پایین صفحات آمده است:

بر   شاهان   عالم    شاهنامه               فزون  آمد  ز گنج خسروانی

برافروزنده چون فردوس اعلی               فروزاننده چون سبع المثانی

این دو صفحه در دو ستون و یازده سطر و صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۳ سطر جدول بندی شده اند، هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۴۶ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم جلیپا نوشته است. دوازده صفحه از کتاب را، که بیشتر آنها دارای تصویر شد، از جاهای مختلف کتاب جدا کرده و در پایان کتاب گذاشته اند. خط کتاب یکدست نیست، مقدمه منثور و نیمۀ دوم کتاب به یک خط زشت تر و نیمۀ نخستین کتاب به یک خط بهتر است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۸۴ هجری قمری است و پایان کتاب چنین است:

سر آمد   کنون   قصه   یزدگرد            به   ماه   سفندارمذ    روز   ارد

گذشته از آن سال سیصد شمار            برو  بر  فزون  بود  هشتاد و چار

ز  ما   بر   روان   محمد  درود             همی تا بود روز و شب تار و پود

تم الکتاب بعون الملک الوّهاب فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر جمادی الاّول سنه خمس و ثمانین و ثمانمائه الهجریه النیویه صلّی الله علیه و على آله و صحبه اجمعین و سلّم تسلیماً ابداً کثیراً.

 

قبلی «
بعدی »