دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1489 بیست و شش

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

نشانی: به نشان H. 1489

تاریخ نگارش: ۸۸۷ هجری قمری‌ – ۱۴۸۲ میلادی

خط نویس: ناشناس

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۴۰ برگ،

تعداد نگاره ها: ۳۷ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: ۲۵/۵× ۳۵/۵ سانتیمتر

توضیحات اثر:

کتاب با مقدمۀ منثور آغاز می گردد:

سپاس و آفرین خدایرا جل جلاله که این جهان و آن جهان آفرید و ما بندگان را اندر جهان پدید و.. .

این همان مقدمۀ کهن است، ولی پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد و در پایان آن فهرست مطالب می آید. در صفحۀ نخستین کتاب دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و متن در یازده سطر نوشته شده است. در کتیبه لوحه های بالا و پایین صفحات به خط کوفی نوشته است: «هذه کتاب به شاهنامه مولانا ۔ فردوسی – طوسی علیه الرحمه » صفحۀ نخستین متن اصلی دارای سرلوحه است با کتیبه ای به خط کوفی با عنوان: «لهراسب نامه (؟)»، صفحات کتاب در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرویس دارای ۵۰ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. متن کتاب در این دستنویس به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخستین تا پایان پادشاهی کیخسرو است. پایان صفحه را برای عبارت پایان این بخش جدول بندی کرده اند، ولی خالی مانده است. همچنین، سر صفحۀ آغاز بخش دوم، یعنی آغاز پادشاهی لهراسپ را برای لوحه بندی خالی گذاشته اند، ولی تزیین نیافته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است و پایان متن صفحه آخر چنین است:

سر   آمد   کنون    قصه    یزدگرد        به  ماه  اسفندارمد  روز  ارد

از هجرت شده پنج و هشتاد بار (؟)        به  نام  جهان  دادگر کردگار

تمت الکتاب الموسوم بشاهنامه من کلام ملک الشعرا فردوسی غفر الله له فی یوم الجمعه لسنه سبع و ثمانین و ثمانمایه الهجریه

قبلی «
بعدی »