دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان به نشان Ms.Pers.118 هیجده

دستنویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان

عنوان: دستنویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان

نشانی:  به نشان Ms.Pers. 118

تاریخ نگارش: ۸۴۸ هجری قمری‌ – ۱۴۴۴ میلادی

خط نویس: علی بن نظام دامغانی

محل نگارش: در یزد

تعداد صفحات : ۵۶۴ برگ،

تعداد نگاره ها: تصویر ندارد

چینش صفحه‌‎ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد. «سپاس و ستایش مر خدایرا عز و جل که خدای هر دو جهانست و آفریدگار زمین و زمان است….». این همان مقدمۀ کهن است، ولی پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. دو صفحه نخستین کتاب هر یک دارای یازده سطر و دو لوح اند و در لوحه ها کتیبه‌ای دارد به خط کوفی:

بر    شاهان    عالم    شاهنامه             فرون  آمد ز گنج  خسروانی

براننده (؟) چون فردوسی اعلی             فروزاننده چون سبع المثانی

صفحۀ نخستین متن اصلی هم دارای سرلوحه است با عبارت: «بنام ایزد بخشاینده». در برخی از صفحات برای تصویر جای خالی گذاشته‌اند، ولی کتاب نامصور مانده است. صفحات کتاب در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده‌اند و هر صفحه بدون جای خالی و سرنویس دارای ۵۰ بیت است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است. متن پایان صفحه آخر کتاب چنین است:

سر آمد کنون  قصه  خسروان              به فال همایون و بخت جوان

ز هجرت شده پنج هشتاد بار               به  نام  جهان  داور  کردگار

کتبه العبد الفقیر على ابن نظام الدامغانی احسن الله عواقبه فی شهور ثمان اربعین و ثمانمایه بدار العیاده یزد عمرها الله و سلام على المرسلین و الحمدالله رب العالمین.

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه کتابخانه پاپ  ( کتابخانه پاپ در واتیکان )  : دانلود مستقیم

قبلی «
بعدی »